آموزش نقاشي آبرنگ (گل شمعداني)

وقتي صحبت از آموزش نقاشي آبرنگ مي شه هميشه به يك سري تكنيك ها و معرفي قلم موها ارائه مي شه، اما اينجا من در مورد حس آبرنگ مي نويسم. حسي كه مدل داره ، حسي كه رنگ به شما مي ده و حسي كه شما به كاغذ مي ديد. اول با انتخاب مدل شروع […]