نمايشگاه گروهي 100 اثر 100هنرمند در گالري گلستان

گالري گلستان هر سال با برپايي نمايشگاه 100 اثر 100هنرمند گامي بزرگ در گرد آوري هنرمندان در محل گالري گلستان مي نمود ، اما امسال اين واقعه هنري به صورت مجازي برگزار شد . آدرس سايت : WWW.GALLERYGOLESTAN.COM كار من در اين نمايشگاه كه در روز اول به فروش رفت.