گزارش دوازدهمين حراج تهران

45
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

گزارش دوازدهمین دوره حراج تهران

اثر حسین زنده‌رودی به قیمت ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رکورد شکن دوازدهمین دوره «حراج تهران؛ هنر معاصر ایران» بود. چکش این رویداد در هتل پارسیان آزادی روز جمعه ۲۷ دیماه در حالی توسط حسین پاکدل و رضا کیانیان روی میز کوبیده شد که ۱۱۸ اثر در آن به مزایده گذاشته شد و با مجموع فروش ۳۱ میلیارد و ۷۱۷ میلیون تومان به کار خود پایان داد.

به گزارش گالری آنلاین، اولین اثری که در این رویداد چکش زده شد اثری از محمود زنده‌رودی با برآورد قیمت ۱۶۰ – ۱۲۰ میلیون تومان است که با تکنیک ترکیب مواد روی بوم به قیمت ۳۰۰ میلیون تومان به فروش رفت.

“پرشور” ساناز البرزی دومین اثر این حراج است که با تکینیک اکریلیک روی بوم اجرا شده و در ابعاد ۱۰۰×۱۰۰ سانتیمتر چکش زده شد و به قیمت نهایی ۳۶ میلیون تومان به فروش رسید.

کوروش قاضی‌مراد سومین هنرمندی است که اثرش چکش زده شد، این کار ترکیب مواد روی بوم نیز پس از چند پیشنهاد در نهایت به قیمت ۶۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر امیر‌صادق طهرانی با امضای “صادق طهرانی ۱۳۹۸” که به ابعاد ۲۰۰×۱۶۰ سانتیمتر است چکش خورد. این اثر نیز به قیمت ۵۵ میلیون تومان فرخته شد.

اثری از محمد بزرگی با براورد قیمت ۷۰ – ۵۰ میلیون تومان برای چکش خوردن به روی صحنه می آید و در نهایت به قیمت ۱۳۰ میلیون تومان به فروش میرود.

اثر حسین زنده‌رودی که تکنیک آن چاپ سیلک روی کاغذ عنوان شده، به قیمت ۴۲۰ میلیون تومان فرخته شد.

هنرمند معاصر بعدی که اثرش چکش میخورد بابک رشوند است، اثری از وی متعلق به سال ۱۳۹۶، به قیمت ۹۰ میلیون تومان خریداری شد.

حسین پاکدل هشتمین اثر که متعلق به هادی روشن‌ضمیر است، را چکش زد، که این کار نیز به قیمت ۴۰میلیون تومان توسط یکی از خریداران حاظر در این حراجی خریداری شد.

شهلا حبیبی نهمین هنرمندی است که اثرش چکش خورد و به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثر بعدی متعلق به ناصر پلنگی به براورد قیمت ۴۰ – ۳۰ میلیون تومان به قیمت نهایی ۵۵ میلیون تومان توسط حسین پاکدل چکش زده شد.

“سلطان” هنرمند تاها بهبهانی یازدهمین اثری است که به روی صحنه آورده شد. اثری که به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان خریداری شد.

ناصر اویسی هنرمند بعدی این رویداد است که اثری از وی به قیمت نهایی ۲۲۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثر ترکیب مواد روی بوم صادق تبریزی به قیمت ۴۲۰ میلیون تومان فروش رفت.

در ادامه اثر سه لت بانوی هنرمند میترا کاویان (هر لت ۹۰×۱۸۰ سانتیمتر، در مجموع ۲۷۰×۱۸۰ سانتیمتر) چکش خورد و به قیمت ۸۰ میلیون تومان خریداری شد.

پانزدهمین هنرمند این دوره از حراج تهران نیلوفر قادری‌نژاد است که اثرش با برآورد قیمت ۶۰ – ۴۰ میلیون تومان به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

شهریار احمدی هنرمند معاصری بعدی است که اثرش برای چکش خوردن به روی صحنه آمد و به قیمت ۸۵۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثر رنگ‌روغن و اکریلیک روی بوم حسن روح‌الامین نیز پس از چندین پیشنهاد از طرف خریداران حاظر در این رویداد به قیمت ۲۸۰ میلیون تومان خریداری شد.

“هنوز خواب تو را میبینم” کیوان عسگری با ابعاد ۱۴۰×۱۴۰ سانتیمتر به چکش حسین پاکدل سپرده شد و در نهایت به قیمت ۴۴ میلیون تومان به دست یکی از خریداران حراج تهران رسید.

حسین محجوبی هنرمند بعدی این رویداد است که اثری از وی با رنگ‌روغن روی بوم است به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان فروخته شد و در دستان خریدارش قرار گرفت.

اثری از سیاوش مظلومی‌پور نیز به قیمت ۶۵ میلیون تومان به فروش رفت.

اثری از مجموعه “طبیعت مینیمال” آرمان یعقوب‌پور به قیمت ۶۰ میلیون تومان خریداری شد.

منوچهر یکتایی، بیست و دومین هنرمندی است که اثرش توسط پاکدل چکش خورد و به قیمت یک میلیار و ۹۰۰ میلیون تومان خریداری شد. این اثر پیش از این در حراج ساتبیز لندن ارائه شده است.

پس از وی اثر فریده لاشایی در ابعاد ۶۰×۷۰ سانتیمتر به قیمت ۴۴۰ میلیون تومان به فروش رفت.

و اثر بعدی این رویداد متعلق به بانوی نقاش، منصوره حسینی به روی صحنه آمد. این اثر نیز پس از چندین پیشنهاد خرید در نهایت به فروش نرفت.

پروانه اعتمادی با اثری بدون عنوان در این رویداد حضور دارد که اثر به قیمت ۴۰۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اثری بدون عنوان از مجموعه “سفیدبرفی” از هنرمند معاصر عباس کیارستمی نیز چکش خورد و به قیمت ۴۲۰ میلیون تومان در دستان خریدار اثر قرار گرفت. این اثر پیش از این در حراج کریستیز دوبی فروخته شده است.

اثر “بدون عنوان” منوچهر نیازی نیز به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان فروخته شد.

بیست و هشتمین اثر به شهرام کریمی تعلق دارد. اثری با تکنیک ترکیب مواد روی بوم و چیدمان ویدئویی که با چکش حسین پاکدل به قیمت ۱۴۰ میلیون تومان فروخته شد.

مجسمه بدون عنوان توکل اسماعیلی اثر بعدی این رویداد است که پس از چندین پیشنهاد در نهایت به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اثری از حمید رضا اندرز به حراج گذاشته شد و به قیمت ۴۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اثری از احمد وکیلی، با تکنیک اکریلیک روی بوم در ابعاد ۱۵۳×۱۴۳ سانتیمتر با چکش حسین پاکدل به قیمت ۶۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثر بعدی از یعقوب امدادیان با برآورد قیمت ۱۶۰ – ۱۲۰ میلیون تومان ارائه شد که به قیمت ۱۲۰ میلیون تومان به فروش رفت.

حبیب‌الله صادقی با اثری بدون عنوان در این رویداد حضور یافت و اثرش به قیمت ۶۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر مرتضی گودرزی با تکنیک ترکیب مواد روی بوم به روی صحنه آمد و به قیمت ۳۶ میلیون تومان فروخته شد.

جواد علیمحمدی اردکانی هنرمند دیگر این رویداد است که اثرش به قیمت ۳۶ میلیون میلیون تومان چکش خورد.

اثر ۲۰۰×۷۱ سانتیمتری جاسم غضبانپور به قیمت ۳۸ میلیون تومان فروخته شد.

اثر “بدون عنوان” طاهر پورحیدری در ابعاد ۱۸۰×۱۴۰ سانتیمتر به قیمت ۵۵ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر خسرو خسروی با تکنیک ترکیب مواد روی بوم و امضای «خسرو خسروی ۹۴» به قیمت ۳۰ میلیون تومان چکش خورد.

اثر بهمن دادخواه متعلق به سال ۱۳۴۷ با برآورد قیمت ۶۰۰ – ۴۰۰ میلیون تومان به قیمت ۴۴۰ میلیون میلیون تومان فروخته شد.

ادامه برنامه با حضور رضا کیانیان ادامه یافت. اثر “جنگ (رخش و همای)” منسوب به الهام فلاحی با تکنیک ترکیب مواد متعلق به سال ۱۳۹۶ و ابعاد ۱۲۰×۱۰۰×۱۵۰سانتیمتر به قیمت ۲۴۰ میلیون تومان چکش خورد.

مجسمه مجتبی رمزی چهل و یکمین اثری است که به حراج گذاشته شد. این اثر متعلق به سال ۱۳۹۸ و با متریال برنز است که به قیمت ۹۵ میلیون تومان چکش خورد.

“طبیعت‌بیجان با کله گوسفند” منصور قندریز با تکنیک رنگ‌روغن روی گونی به قیمت ۲۸۰ میلیون تومان فروخته شد. این اثر از طرف خانواده قندریز در حراج ارائه شده است.

“سیاهچاله”، عنوان اثر هنرمند فرشید ملکی با تکنیک اکریلیک روی بوم است که متعلق به سال ۱۳۹۵ به قیمت ۱۵۰ میلیون میلیون تومان فروخته شد.

اثر رنگ‌روغن روی بوم داوود زندیان به ابعاد (دو لته ای، هر‌لت ۱۴۲×۲۲۸ سانتیمتر، در مجموع ۲۸۴×۲۲۸ سانتیمتر) به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان فروخته شد.

آیدین آغداشلو با اثر گواش روی مقوا به ابعاد (دو لته‌ای، هر ‌لت ۵۷×۷۵ سانتیمتر، در مجموع ۱۱۴×۷۵ سانتیمتر) در این رویداد حضور یافت و اثرش به قیمت ۸۵۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثری دیگر از پروانه اعتمادی با تکینیک مداد رنگی روی مقوا و ابعاد ۴۷×۶۰ سانتیمتر به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر هوشنگ پزشک‌نیا با تکینیک گواش و آب‌مرکب روی مقوا و ابعاد ۵۰×۷۰ سانتیمتر به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان به فروش رفت.

نقاشی بدون عنوان متعلق به قاسم حاجی‌زاده و خلق شده در سال ۱۳۵۵ با تکینیک رنگ‌روغن روی بوم و ابعاد ۱۶۶×۱۳۳ سانتیمتر به قیمت ۳۴۰ میلیون تومان به فروش رفت.

مجسمه بدون عنوان از مجموعه موزیسین ها، متعلق به ژازه تباتبایی با متریال فلز و ابعاد ۳۰×۶۵×۱۴۳ سانتیمتر به قیمت یک میلیارد و صد تومان به فروش رفت.

اثر گواش روی فیبر مکرمه قنبری با امضای «مهر هنرمند» و ابعاد ۹۲×۱۰۷ سانتیمتر به قیمت ۳۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر چاپ لینوکات روی بوم رضا بانگیز با امضای «۸۸ بانگیز» به قیمت ۵۵ میلیون تومان به فروش رفت.

مجسمه “بدون عنوان” امیر موبد با امضاء: «۲۰۱۸ Mobed ۲/۵» مربوط به سال ۱۳۹۷ و با برآورد قیمت ۴۰ – ۳۰ میلیون تومان به ۳۸ میلیون تومان در دستان رضا کیانیان چکش خورد.

اثر بعدی متعلق به فاطمه امدادیان با متریال برنز و ابعاد ۷×۱۹×۵۰ سانتیمتر به قیمت ۶۵ میلیون تومان به فروش رفت.

اثری از طلیعه کامران متعلق به دهه ۱۳۵۰ با تکنیک اکریلیک روی بوم، به قیمت ۷۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر پرویز کلانتری نقاشی رنگ روغن روی بوم به ابعاد ۲۰۰×۱۰۵ سانتیمتر که به قیمت ۴۶۰ میلیون تومان به فروش رفت.

“چهار فصل”، اثری از مارکو گریگوریان است که با تکنیک کاهگل روی بوم و ابعاد ۸۰×۸۰ سانتیمتر در سال ۱۳۵۰ خلق شده است. این اثر نیز پس از چندین پیشنهاد از خریداران حاظر در یازدهمین حراج تهران به قیمت ۷۰۰ میلیون تومان توسط رضا کیانیان چکش خورد و در دستان خریدارش قرار گرفت.

هنرمند دیگر این دوره از حراج تهران سروژا آواکیان است. اثر وی در سال ۱۳۵۳ خلق شده است. این کار با تکینیک رنگ‌روغن روی بوم و ابعاد ۲۱۳×۱۰۴ سانتیمتر به قیمت ۴۸ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر ترکیب مواد روی تخته متعلق به ایرج اسکندری در ابعاد (پنج لته‌ای، هر لت ۶۰×۱۸۰ سانتیمتر، در مجموع ۳۰۰×۱۸۰ سانتیمتر) به قیمت ۸۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر بعدی از بهمن بروجنی با امضاء «بروجنی» و با تکنیک اکریلی کشیده‌شده روی بوم به ابعاد ۱۹۵×۱۱۴ سانتیمتر است که به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان به فروش رفت.

شصتمین اثر متعلق به اثر بیژن بصیری با امضا «BIZHAN BASSIRI ۲۰۱۸» و تکنیک ترکیب مواد روی چوب به قیمت ۲۸۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر بعدی اثری از محمد رضا یزدی است که توسط پاکدل چکش زده میشود، تاریخ اثر ۱۳۹۷ است. این اثر “آتاراکسی” از مجموعه نبض بی جان است که به قیمت ۶۵ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر کتایون مقدم با تکنیک ترکیب مواد روی بوم در ابعاد (سه‌لته‌ای، هر لت ۱۰۰×۱۳۰ سانتیمتر، در مجموع ۳۰۰×۱۳۰ سانتیمتر) به قیمت ۵۰ میلیون تومان در دوازدهمین حراج تهران چکش خورد.

شصت و سومین اثر این دوره متعلق به دیگر هنرمند معاصر کشورمان ایرج شایسته‌پور است که ۲۵ – ۲۰ میلیون تومان براورد شده است. این اثر در ابعاد ۱۵۰×۱۰۰ سانتیمتر و با تکنیک اکریلیک روی بوم در تاریخ ۱۳۹۶ اجرا شده است که توسط کیانیان به قیمت ۲۸ میلیون تومان چکش خورد.

“فصل رنگ‌ها” از ناصر آراسته در ابعاد ۱۵۰×۱۰۰ سانتیمتر به قیمت ۳۲ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر پری‌یوش گنجی با تکینیک رنگ‌روغن روی بوم و ابعاد ۲۶۵×۱۶۰ سانتیمتر به قیمت ۹۵ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر بیتا وکیلی با تکینیک ترکیب مواد روی بوم و ابعاد (دولته‌ای، هر لت ۱۳۰×۱۶۰ سانتیمتر، در مجموع ۲۶۰×۱۶۰ سانتیمتر) متعلق به سال ۱۳۹۸ به قیمت ۸۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر فرهاد مشیری با امضا «فرهاد مشیری ۱۳۹۷ Farhad Moshiri ۲۰۱۸» با تکینیک رنگ‌روغن و اکریلیک روی بوم و ابعاد ۱۸۷×۲۰۲ سانتیمتر به قیمت ۱ میلیارد و ششصد میلیون تومان به فروش رفت.

“بیانات” اثر محمود بخشی در دوازدهمین دوره حراج تهران با تکینیک ترکیب مواد و ابعاد ۲۲×۱۰۰×۴۳ سانتیمتر به قیمت ۷۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر عین‌الدین صادق‌زاده با تکینیک ترکیب مواد روی بوم و ابعاد ۲۰۰×۲۰۰ سانتیمتر متعلق به سال ۱۳۹۳ به قیمت ۱۸۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر اکبر میخک باتکنیک اکریلیک روی بوم در ابعاد ۱۵۲×۱۹۰ سانتیمتر در سال ۱۳۹۷ خلق شده است. این اثر تحت عنوان “سایه” است که ۴۲ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر فرامرز پیلارام نیز با تکینیک رنگ روغن و ورق طلا روی بوم و ابعاد ۱۳۰×۱۹۹ سانتیمتر به قیمت یک میلیارد تومان فروش رفت. این اثر نیز توسط خانواده هنرمند در حراج ارائه میشود.

اثر پرویز کلانتری نیز با تکینیک ترکیب مواد روی بوم و ابعاد ۷۰×۱۰۰ سانتیمتر به قیمت ۲۴۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر نصرالله افجه‌ای، به ابعاد ۲۳۸×۲۰۵ سانتیمتر و با تکنیک اکریلیک روی بوم به قیمت ۶۵۰ میلیون تومان فروش رفت.

مجسمه فلزی علیرضا آستانه به ابعاد ۶۰×۶۰×۲۴۰ سانتیمتر، متعلق به سال ۱۳۹۲ است که در در سال ۱۳۹۳ در سومین حراج تهران نیز ارایه شده است. این اثر به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان فروش رفت.

اثر دیگر حسین زنده‌رودی نیز با تکینیک رنگیزه گیاهی و اکریلیک روی بوم و ابعاد ۱۷۴×۲۱۲ سانتیمتر، متعلق به سال ۱۳۶۶ به قیمت ۳ میلیارد و دویست تومان فروش رفت. این اثر در مه ۲۰۱۹ در حراج ساتبیز پاریس ارایه شده است. این اثر متاثر از داخل گنبد های ایرانی تصویر شده است.

و اثر بعدی، متعلق به فرامرز پیلارام با تکینیک رنگ روغن روی بوم و ابعاد ۱۰۰×۷۰ سانتیمتر به فروش نرفت.

اثر بعدی متعلق به پرویز تناولی، به ابعاد ۷۵×۷۵×۱۹۶ سانتیمتر است، مربوط به سال ۱۳۸۶ که با متریال فایبر گلاس اجرا شده و شماره ۲ از تعداد ۲۰ نسخه است، که در نهایت به قیمت یک میلیارد تومان به فروش رفت.

اثر مهدی سحابی از مجموعه “ستون‌ها” با تکنیک ترکیب مواد روی چوب در ابعاد ۱۸×۳۳×۷۷ سانتیمتر که در سال ۱۳۸۰ خلق شده و در کتاب «مهدی سحابی، گزیده آثار ۱۳۲۲-۱۳۸۸» (ص ۱۰۴) به کوشش سارا سحابی و مجید سحابی، انتشارات نظر (۱۳۹۱) به چاپ رسیده است. این اثر نیز با برآورد قیمت ۷۰ – ۵۰ میلیون تومان، در نهایت به قیمت ۵۵ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر “بدون عنوان” از “مجموعه تهی فعال”؛ محمدحسین عماد در ابعاد ۶۰×۹۱×۱۰۴ سانتیمتر متعلق به سال ۱۳۹۸ که تک‌نسخه ای است، اثر بعدی بود که برای چکش خوردن توسط رضا کیانیان به روی صحنه آمد و با براورد قیمت ۴۰۰ – ۳۰۰ میلیون تومان، در نهایت به قیمت ۳۴۰ میلیون تومان فروخته شد و به دستان خریدارش رسید.

مجسمه فلزی تک‌نسخه ای از بهروز دارش در دوازدهمین دوره حراج تهران چکش خورد که نمونه مشابهی از این اثر برگزیده دومین دوسالانه مجسمه سازان معاصر ایران (۱۳۷۸) شده و در موزه ویتو مله ایتالیا نگهداری می شود. این اثر در ابعاد ۱۲۷×۲۵۰×۱۸۱ سانتیمتر؛ خلق شده در سال ۱۳۷۶ است که در نهایت به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان در دستان خریدار خود قرار گرفت.

اثری از منیر‌(شاهرودی) فرمانفرماییان با تکنیک آیینه‌کاری و نقاشی پشت‌شیشه روی گچ و چوب و برآورد قیمت ۱۲۰۰ – ۸۰۰ میلیون تومان در این رویداد چکش خورد که به قیمت یک میلیارد و صد میلیون تومان به فروش رفت.

“شماره ۷ (قالیچه بورچالی) از مجموعه فرش ایرانی” سمیرا علیخانزاده که با تکینیک چاپ دیجیتال روی پلکسی گلس، اکریلیک و آیینه روی فرش چسبانده شده روی تخته اجرا شده و در ابعاد ۲۱۷×۱۶۰ سانتیمتر چکش زده شد و به قیمت نهایی ۱۸۰ میلیون تومان به فروش رسید.

اثر “پرتره سهراب سپهری” متعلق به فرشید مثقالی با تکنیک ترکیب مواد روی بوم نیز پس از چند پیشنهاد در نهایت به قیمت ۱۵۰ میلیون میلیون تومان به فروش رفت.

اثر “گفت‌و‌گوی هزارساله” از کاظم چلیپا با ابعاد ۱۲۰×۱۰۰ سانتیمتر به قیمت ۳۸ میلیون تومان فرخته شد.

اثری از نصرت‌الله مسلمیان با براورد قیمت ۱۶۰ – ۱۲۰ میلیون تومان برای چکش خوردن به روی صحنه می آید و در نهایت به قیمت ۲۲۰ میلیون تومان به فروش میرود.

اثری از “مجموعه زندگی مقوایی” هنرمند مسعود کشمیری، که تکنیک آن اکریلیک روی بوم عنوان شده و به قیمت ۴۸ میلیون تومان فروخته شد.

هنرمند معاصر بعدی که اثرش چکش میخورد تارا بهبهانی است، اثری از وی متعلق به سال ۱۳۹۸، به قیمت ۳۲ میلیون تومان خریداری شد.

رضا کیانیان اثر دو‌لته‌ای منسوب به علی ندایی را در حالی چکش زد که این کار وی نیز به قیمت ۷۵ میلیون تومان توسط یکی از خریداران حاظر در این حراجی خریداری میشود.

محمود سبزی هنرمندی است که اثرش چکش خورد و به قیمت ۵۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثر نزار موسوی‌نیا به براورد قیمت ۴۰ – ۳۰ میلیون تومان به قیمت نهایی ۶۰ میلیون تومان توسط رضا کیانیان چکش زده شد.

اثری “از مجموعه عجیب‌تر از بهشت” هنرمند محمد طباطبایی نود و یکمین اثری است که به روی صحنه آورده شد. اثری که به قیمت ۴۸ میلیون تومان خریداری شد.

کریم نصر هنرمند بعدی این رویداد است که اثر دولته‌ای از وی به قیمت نهایی ۶۵ میلیون تومان فروخته شد.

اثر رنگ روغن روی بوم مسعود سعدالدین به قیمت صد میلیون تومان فروش رفت.

در ادامه اثری بدون عنوان هنرمند رکنی حائری‌زاده به ابعاد ۲۰۰×۲۰۰ سانتیمتر چکش خورد و به قیمت ۴۲۰ میلیون تومان خریداری شد.

نود و پنجمین هنرمند این دوره از حراج تهران هانیبال الخاص است که اثرش با برآورد قیمت ۲۰۰ – ۱۵۰ میلیون تومان به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان چکش خورد.

ادامه برنامه را حسین پاکدل اجرا کرد و اثر سعید صادقی هنرمند معاصر را چکش زد و به قیمت ۷۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثر اکریلیک روی بوم مهرداد محب‌علی نیز پس از چندین پیشنهاد از طرف خریداران حاظر در این رویداد به قیمت ۲۸۰ میلیون تومان خریداری شد.

“آخرین وسوسه” مهدی کرم‌پور با ابعاد ۱۹۵.۵×۱۱۰ سانتیمتر به چکش حسین پاکدل سپرده شد و در نهایت به قیمت ۶۰ میلیون تومان به دست یکی از خریداران حراج تهران رسید.

رضا کیانیان هنرمند بعدی این رویداد است که اثری از وی تحت عنوان “دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می‌رود” با تکنیک دیجیتال آرت ارائه شده است و به قیمت ۶۵ میلیون تومان فروخته شد و در دستان خریدارش قرار گرفت.

“محراب”، عنوان اثری از واحد خاکدان است که به قیمت ۴۶۰ میلیون تومان به فروش رفت.

“دگردیسی”، عنوان اثر امیرمسعود اخوان‌جم است که به قیمت ۸۵۰ میلیون تومان خریداری شد. نسخه دیگر این اثر در دوسالانه ونیز ارائه شده است.

مجسمه فلزی ژازه تباتبایی اثری است که توسط پاکدل چکش خورد و به قیمت ۳۰۰ میلیون تومان خریداری شد.

پس از وی اثر تک نسخه ای بیتا فیاضی در ابعاد ۵۰×۸۰×۲۷۵ سانتیمتر به قیمت ۱۱۰ میلیون تومان به فروش رفت.

و اثر بعدی این رویداد متعلق به بهداد لاهوتی بود که پس از چندین پیشنهاد خرید در نهایت به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان توسط حسین پاکدل به فروش رفت.

کوروش گلناری با اثری تحت عنوان “الهه قرون از مجموعه سلاطین” در این رویداد حضور دارد که اثر به قیمت ۱۷۰ میلیون تومان به فروش رفت.

“زنده آگاه”؛ عنوان اثر هنرمند معاصر پویا آریان‌پور است که چکش خورد و به قیمت ۷۵۰ میلیون تومان در دستان خریدار اثر قرار گرفت.

“غسل بتان یک چشم” اثر یحیی گمار به صورت دو‌لته‌ای، هر لت ۳۷×۱۲۰×۲۵۹ سانتیمتر، در مجموع ۳۷×۲۴۰×۲۵۹ سانتیمتر نیز به قیمت ۶۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثر بعدی به خسرو حسن‌زاده تعلق دارد. اثری بدون عنوان با تکنیک چاپ روی مقوا چسبانده شده روی بوم که فروخته نشد.

حسین شاه‌طاهری هنرمند بعدی این رویداد است که اثرش در نهایت به قیمت ۶۵ میلیون تومان به فروش رفت.

اثری از منصور قندریز به حراج گذاشته شد و به قیمت ۸۰۰ میلیون تومان به فروش رفت.اثر حاضر در کتاب «گزیده آثار منصور قندریز ۱۳۴۴-۱۳۱۴؛ از آفتابی به آفتاب دیگر» (ص ۹۱) به کوشش رویین پاکباز، انتشارات نظر (۱۳۹۸) به چاپ رسیده است.

اثری “بدون عنوان” از عبدی اسبقی با تکنیک اکریلیک روی بوم در ابعاد ۱۲۰×۱۵۰ سانتیمتر با چکش حسین پاکدل به قیمت ۳۸ میلیون تومان فروخته شد.

اثر رضوان صادق‌زاده با برآورد قیمت ۷۰ – ۵۰ میلیون تومان ارائه شد که به قیمت ۱۱۰ میلیون تومان به فروش رفت.

مهدی حسینی با اثری “بدون عنوان” در این رویداد حضور یافت و اثرش به قیمت ۸۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر دیگری از حسین زنده‌رودی، که این اثر با گواهینامه آقای حسین زنده‌رودی ارایه می‌شود با تکنیک ترکیب مواد روی مقوا به روی صحنه آمد و به قیمت ۲۸۰ میلیون تومان فروخته شد.

رضا درخشانی هنرمند دیگر این رویداد است که اثرش به قیمت ۷۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

اثر ۱۷۰×۱۷۰ سانتیمتری همایون سلیمی به قیمت ۵۵ میلیون تومان فروخته شد.

اثر “بدون عنوان” حسین خسروجردی نیز به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان فروخته شد.

آخرین اثری که در دوازدهمین دوره حراج تهران چکش خورد متعلق به عباس کیارستمی بود. اثری که در کتاب «پنجره ای رو به حیات» به کوشش عباس کیارستمی (ص ۲۷) انتشارات نظر (۱۳۹۰) به چاپ رسیده است. این اثر با تکنیک چاپ عکس روی بوم و ابعاد ۲۱۰×۱۴۰ سانتیمتر؛ خلق شده در سال ۱۳۸۷ به صورت تک‌نسخه ای در این رویداد حضور داشت که در نهایت به قیمت ۳۰۰ میلیون تومان در دستان خریدار خود قرار گرفت.

دوازدهمین دوره از حراج تهران نیز با مجموع فروش ۳۱ میلیارد و ۷۱۷ میلیون تومان به کار خود پایان داد.

 

تهیه و تنظیم: تیم خبرنگاران گالری آنلاین

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

497 پاسخ

 1. Hello There. I discovered your blog the usage of msn. This is an extremely neatly written article.
  I’ll be sure to bookmark it and return to learn extra
  of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

 2. wonderful submit, very informative. I ponder why the other
  experts of this sector don’t understand this. You should proceed your writing.
  I’m confident, you’ve a huge readers’ base already!

 3. Undeniably believe that which you stated.
  Your favorite justification seemed to be on the web the easiest thing
  to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries
  that they just don’t know about. You managed to hit the
  nail upon the top and also defined out the whole thing
  without having side effect , people could take a signal.
  Will likely be back to get more. Thanks

  Look at my web blog Viking XL Keto BHB Reviews

 4. Great work! This is the kind of information that should be shared
  around the internet. Disgrace on Google for no longer positioning
  this put up higher! Come on over and consult with my website
  . Thanks =)

  Here is my page – Vigor Max

 5. What i do not realize is in reality how you’re no longer actually much more neatly-favored than you may be now.

  You’re so intelligent. You know therefore significantly
  on the subject of this subject, made me personally consider it from numerous varied angles.
  Its like women and men aren’t involved unless it’s one thing to accomplish with Lady gaga!
  Your personal stuffs outstanding. All the time
  handle it up!

  Here is my blog post … Blosum CBD Reviews

 6. My brother suggested I may like this blog.
  He used to be totally right. This submit actually made my day.
  You can not consider just how a lot time I had spent
  for this info! Thank you!

 7. Great weblog here! Also your web site rather a lot up very
  fast! What web host are you the usage of?
  Can I get your associate link on your host? I wish my website
  loaded up as fast as yours lol

 8. Great – I should definitely pronounce, impressed with your web site.
  I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended
  up being truly simple to do to access. I recently
  found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual.
  Is likely to appreciate it for those who add
  forums or anything, site theme . a tones way for your client to communicate.
  Nice task.

  Here is my blog; VigorMax Male Enhancement (http://www.meteoritegarden.com)

 9. Howdy just wanted to give you a quick heads up.
  The text in your post seem to be running off the screen in Opera.

  I’m not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I
  figured I’d post to let you know. The layout look great though!
  Hope you get the issue fixed soon. Many thanks

  my blog post :: NeoBio Health Keto

 10. Oh my goodness! Impressive article dude! Thanks, However I am having difficulties
  with your RSS. I don’t understand the reason why I can’t subscribe to it.
  Is there anybody else having similar RSS problems? Anyone that
  knows the solution can you kindly respond? Thanks!!

 11. Just desire to say your article is as astonishing. The clearness on your post is just great and i could assume you are a
  professional on this subject. Fine along with your permission allow me to seize your RSS feed to keep
  up to date with imminent post. Thanks 1,000,000 and please keep up
  the rewarding work.

 12. fantastic issues altogether, you just received a new reader.
  What could you suggest about your put up that you
  made some days in the past? Any certain?

 13. I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get bought an shakiness over that you
  wish be delivering the following. unwell unquestionably come
  more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside
  case you shield this hike.

  My blog post; Natural Burn Keto

 14. Link exchange is nothing else except it is just placing the other person’s website link on your page at suitable place and other person will also do similar in favor of you.

 15. I was very happy to uncover this site. I wanted
  to thank you for ones time for this particularly fantastic read!!
  I definitely savored every little bit of it and i also have you saved to fav to see new
  information on your blog.

 16. Please let me know if you’re looking for a article author for your weblog.
  You have some really great posts and I think I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some content for your blog in exchange for a
  link back to mine. Please send me an e-mail if interested.
  Regards!

 17. It’s really a great and helpful piece of information. I’m glad that you simply
  shared this helpful information with us. Please stay
  us informed like this. Thank you for sharing.

 18. I drop a leave a response each time I especially enjoy a post on a
  site or if I have something to add to the conversation. Usually it is caused by the sincerness communicated in the post
  I looked at. And after this article گزارش دوازدهمين حراج تهران –
  گالری رنگ ها. I was actually moved enough to drop a comment 😉 I do have some questions for you if it’s allright.

  Is it simply me or do a few of these comments come across like they are coming from brain dead
  individuals? 😛 And, if you are posting at additional social sites,
  I’d like to keep up with you. Would you make a list every one of your social sites like your twitter
  feed, Facebook page or linkedin profile?

  Have a look at my web-site; Infinuity CBD Gummies Review – http://clubriders.men/

 19. Howdy I am so delighted I found your blog, I really
  found you by accident, while I was researching on Yahoo
  for something else, Anyways I am here now and would just like to say cheers
  for a tremendous post and a all round exciting blog
  (I also love the theme/design), I don’t have time to read it
  all at the minute but I have bookmarked it and also added your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read a lot more, Please do
  keep up the fantastic job.

  Here is my web page Moscatcher Mosquito Zapper

 20. Magnificent goods from you, man. I have take note your
  stuff prior to and you’re simply extremely fantastic. I really like what
  you’ve bought right here, certainly like what you’re stating and the best way in which
  you say it. You’re making it enjoyable and you still take care
  of to keep it sensible. I can’t wait to read far more from you.
  This is actually a terrific website.

  Also visit my web-site – Infinuity CBD Gummies Reviews; http://foroagua.com,

 21. Hi! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog
  platform are you using for this site? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform.
  I would be fantastic if you could point me in the direction of
  a good platform.

 22. It’s actually a nice and helpful piece of info. I am happy that you shared
  this helpful info with us. Please stay us up to date like
  this. Thank you for sharing.

 23. I’m really enjoying the theme/design of your site.
  Do you ever run into any web browser compatibility issues?
  A small number of my blog audience have complained about my
  blog not operating correctly in Explorer but looks great in Opera.
  Do you have any solutions to help fix this problem?

  Feel free to visit my homepage; Far East XL Reviews

 24. This is very interesting, You are an excessively professional blogger.

  I have joined your rss feed and look ahead to in quest of extra of your wonderful post.

  Additionally, I have shared your website in my social networks

 25. Howdy! I know this is kinda off topic however I’d figured
  I’d ask. Would you be interested in trading links
  or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My blog discusses a lot of the same subjects
  as yours and I feel we could greatly benefit from each other.

  If you are interested feel free to shoot me an e-mail.
  I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!

 26. Aw, this was an exceptionally nice post. Finding the time and actual
  effort to create a very good article? but what can I say?
  I hesitate a whole lot and don’t seem to get nearly anything done.

  Have a look at my page; Optimum Keto (Wilbur)

 27. Excellent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just too magnificent.
  I actually like what you’ve acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it.

  You make it enjoyable and you still take care of to keep
  it wise. I can’t wait to read far more from you. This is really a tremendous website.

 28. Wow, awesome weblog format! How lengthy have you been running a blog for?
  you make blogging glance easy. The whole look of your website is
  great, as well as the content material!

 29. We would like to thank you once again for the wonderful ideas you
  gave Jesse when preparing her own post-graduate research in addition to, most
  importantly, for providing each of the ideas in one blog post.
  Provided we had been aware of your web page a year ago, we may
  have been rescued from the unwanted measures we were taking.
  Thanks to you.

  My web blog … Viking XL Keto Review (http://www.meteoritegarden.com)

 30. Greetings from California! I’m bored to death at work so I decided to browse
  your site on my iphone during lunch break.
  I enjoy the knowledge you present here and can’t wait
  to take a look when I get home. I’m surprised at how quick your blog loaded on my
  phone .. I’m not even using WIFI, just 3G ..
  Anyways, great site!

  Review my website: ColonBroom

 31. Right here is the right site for anybody who wishes to find out about this topic.
  You realize a whole lot its almost hard to argue with you (not
  that I personally will need to…HaHa). You definitely put a
  new spin on a subject that has been discussed for ages.
  Excellent stuff, just great!

 32. Howdy! I could have sworn I’ve been to this blog before but
  after reading through some of the post I realized it’s new to me.
  Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back
  often!

 33. Hi! I could have sworn I’ve visited this web site before but after looking at many of the posts I realized it’s new to
  me. Anyways, I’m certainly pleased I came across it and I’ll be bookmarking it and checking
  back regularly!

  Also visit my web site Yec Keto Pills

 34. Aw, this was an exceptionally good post. Finding the time and actual effort to generate a great article… but what can I
  say… I procrastinate a lot and don’t seem to get
  anything done.

 35. What’s up all, here every one is sharing these kinds
  of experience, therefore it’s nice to read this webpage,
  and I used to go to see this website everyday.

 36. I used to be suggested this blog through my cousin. I’m
  not sure whether this publish is written by way of him
  as no one else know such targeted approximately my trouble.

  You are incredible! Thank you!

  my web-site; Donny

 37. It’s amazing to pay a visit this website and reading the views of all
  colleagues concerning this article, while I am also keen of getting familiarity.

 38. Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon every day.
  It will always be useful to read through articles from other writers and practice a little something from other sites.

 39. Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any tips
  on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never
  seem to get there! Appreciate it

 40. You are so cool! I don’t believe I’ve read anything like that before.
  So good to discover someone with original thoughts on this issue.
  Really.. thank you for starting this up. This website is something that is
  required on the internet, someone with a little originality!

  my web-site :: Eagle CBD

 41. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely helpful
  and it has helped me out loads. I hope to contribute & assist
  other customers like its aided me. Great
  job.

 42. I was very pleased to discover this page. I need to to thank you for
  your time for this particularly wonderful read!! I definitely really liked every little bit of
  it and i also have you saved as a favorite to check out new things on your site.

 43. Link exchange is nothing else except it is simply placing the other person’s blog link on your page
  at appropriate place and other person will also do same for you.

 44. hello there and thank you for your info ? I have certainly picked up anything
  new from right here. I did however expertise several technical issues using this web
  site, since I experienced to reload the site lots of times
  previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK?
  Not that I am complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your quality score if ads and marketing with
  Adwords. Well I?m adding this RSS to my e-mail and could look out for
  a lot more of your respective exciting content. Ensure that
  you update this again very soon..

  Here is my web blog: anapa-alrosa.com.ru

 45. It’s perfect time to make some plans for the future and it is time
  to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or tips.
  Perhaps you could write next articles referring to this
  article. I want to read more things about it!

 46. Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
  Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem
  to get there! Appreciate it

  Also visit my blog post: Keto Speed

 47. Hey There. I found your blog using msn. That is a very neatly written article.
  I’ll be sure to bookmark it and return to learn extra of your
  helpful info. Thanks for the post. I’ll definitely return.

  My site … koan.at

 48. Howdy very cool blog!! Man .. Excellent .. Wonderful ..
  I will bookmark your website and take the feeds additionally?
  I’m glad to find a lot of helpful information here in the submit, we’d like work out more techniques on this regard, thank
  you for sharing. . . . . .

  Take a look at my site; Optimum Keto Reviews

 49. I cherished up to you’ll obtain performed
  proper here. The cartoon is attractive, your authored
  subject matter stylish. nevertheless, you command get bought
  an edginess over that you would like be delivering the following.

  ill certainly come further before once more since precisely the same nearly a lot
  ceaselessly inside case you shield this hike.

  Review my web site Insights CBD Gummies Reviews

 50. I am commenting to make you understand of the magnificent
  encounter my friend’s child gained going through yuor web blog.
  She mastered some details, including how it is like to have an awesome
  helping spirit to make other individuals quite simply fully understand chosen complicated matters.
  You really exceeded her expected results. Thanks for supplying such good, healthy,
  explanatory and also fun tips on that topic to Jane.

  Here is my page :: Keto Burn Advantage Pills

 51. Howdy this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG
  editors or if you have to manually code with
  HTML. I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get guidance from someone with experience.
  Any help would be greatly appreciated!

  Visit my page; Pure Keto Burn Pills (Camille)

 52. Hey I know this is off topic but I was wondering if you
  knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some
  experience with something like this. Please let
  me know if you run into anything. I truly enjoy reading your
  blog and I look forward to your new updates.

  Feel free to visit my website; Evo Naturals Hemp Gummies Reviews

 53. I simply needed to thank you so much yet again. I’m not certain the things that
  I would have carried out in the absence of the
  entire tactics revealed by you over my area of interest.
  It was actually a real hard problem in my circumstances, nevertheless discovering a professional mode you resolved it took me to weep
  over fulfillment. Extremely grateful for the
  work as well as have high hopes you really know what a powerful job that you are carrying out instructing others via your website.
  More than likely you’ve never got to know all of us.

  Also visit my web site Total Keto 365 Ingredients

 54. Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam remarks?

  If so how do you stop it, any plugin or anything
  you can recommend? I get so much lately it’s driving me
  mad so any support is very much appreciated.

  Feel free to surf to my web-site: Niva CBD Gummies

 55. I blog often and I really appreciate your information. The article has truly peaked my interest.
  I am going to take a note of your website and keep checking for new information about once a week.
  I subscribed to your Feed as well.

  Feel free to surf to my web-site :: Sparkling CBD

 56. Hi would you mind sharing which blog platform you’re using?

  I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a difficult
  time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and
  I’m looking for something completely unique.
  P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

 57. Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend
  your web site, how can i subscribe for a blog website?
  The account aided me a appropriate deal. I had been a little bit familiar of this your broadcast provided bright transparent concept.

  Feel free to surf to my site :: Aizen Power Pills

 58. I am really enjoying the theme/design of your blog. Do you ever run into any internet browser compatibility issues?
  A few of my blog audience have complained about my blog not working correctly in Explorer
  but looks great in Firefox. Do you have any recommendations to help fix this issue?

  Feel free to surf to my web site; AlphaEdge Pills

 59. Thanks for sharing superb informations. Your site is so cool.
  I’m impressed by the details that you’ve on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject.
  Bookmarked this website page, will come back for more articles.
  You, my pal, ROCK! I found just the info I
  already searched everywhere and simply couldn’t come across.

  What an ideal website.

  My website: https://ecuamir.com/forum/index.php?action=profile;u=197938

 60. Its like you read my mind! You appear to understand so much approximately this, such as you
  wrote the e book in it or something. I believe that
  you just can do with a few p.c. to power the message
  house a little bit, but other than that, this is excellent blog.
  An excellent read. I will definitely be back.

 61. Thank you for your site post. Thomas and I have already been saving for a new
  publication on this subject matter and your short article has made us all to save our own money.
  Your notions really responded to all our problems.
  In fact, in excess of what we had known ahead of the time we came across your excellent blog.
  I no longer nurture doubts as well as a troubled mind because you have attended to the needs right here.
  Thanks

  My web-site :: Vibrance Labs Keto

 62. I’m still learning from you, while I’m trying to achieve my goals.
  I absolutely enjoy reading all that is posted on your blog.Keep the posts coming.
  I liked it!

  my web site … Luiresse Cream – Angelica

 63. Thank you so much pertaining to giving my family an update on this matter
  on your web site. Please be aware that if a brand new post appears or if perhaps any changes occur to the current
  publication, I would want to consider reading a lot more and understanding how to make
  good using of those methods you reveal. Thanks for your efforts and consideration of other people by making this website available.

  My homepage :: Far East XL Male Enhancement Reviews

 64. hi!,I really like your writing so so much! proportion we keep
  up a correspondence more about your post on AOL?

  I require an expert on this house to resolve my problem.
  Maybe that is you! Taking a look forward to peer you.

  Here is my web-site :: Molten Keto

 65. I am not sure where you’re getting your info, but great topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for great info I was looking for this info for my mission.

 66. Great paintings! This is the kind of information that are supposed to be shared around the
  net. Shame on Google for no longer positioning this post upper!
  Come on over and consult with my site . Thanks =)

  Here is my webpage … Molten Keto

 67. excellent put up, very informative. I’m wondering why the
  other specialists of this sector don’t realize this.
  You must proceed your writing. I’m sure, you have
  a huge readers’ base already!

 68. Simply want to say your article is as surprising. The clarity
  in your publish is just spectacular and that i
  could think you are a professional in this subject.
  Well along with your permission let me to grab your
  RSS feed to keep up to date with imminent post.
  Thank you one million and please carry on the rewarding work.

 69. I beloved as much as you will receive carried out
  proper here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
  however, you command get got an edginess over that you want be delivering the following.
  sick no doubt come further in the past once more as precisely
  the same just about a lot regularly inside of case you shield this increase.

  Also visit my web site :: NeoPodz

 70. We are a bunch of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
  Your website offered us with valuable info to work on. You’ve done a formidable job and our whole community will probably be grateful to you.

 71. I seriously love your blog.. Excellent colors & theme.
  Did you create this web site yourself? Please reply back
  as I’m looking to create my very own site and
  would like to learn where you got this from or exactly what the
  theme is named. Many thanks!

 72. Please let me know if you’re looking for a author for your site.

  You have some really great articles and I feel I would be a good
  asset. If you ever want to take some of the load off,
  I’d really like to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please send me an e-mail if interested. Thanks!

 73. My husband and i felt really satisfied that Peter managed to complete his web research using the precious recommendations he had through the
  web pages. It’s not at all simplistic to simply choose to
  be freely giving points some other people may have been selling.
  And now we already know we have got the blog owner to thank for
  that. The most important explanations you made, the straightforward blog menu, the relationships your site assist to engender – it’s got all
  unbelievable, and it is letting our son in addition to us
  reason why the concept is interesting, and that’s unbelievably vital.
  Many thanks for all the pieces!

  Here is my site: Primiene Review

 74. Oh my goodness! Awesome article dude! Thanks, However I am going through
  difficulties with your RSS. I don’t know why I can’t join it.

  Is there anybody having identical RSS issues? Anyone who knows the solution will you kindly respond?

  Thanks!!

 75. This is very attention-grabbing, You’re a very skilled blogger.
  I have joined your feed and stay up for in quest of extra of your wonderful post.
  Also, I have shared your web site in my social networks

 76. You are so cool! I do not think I’ve truly read something like that before.

  So good to discover someone with a few original thoughts
  on this subject. Really.. thanks for starting this
  up. This site is one thing that is needed on the web, someone with some originality!

 77. Howdy would you mind sharing which blog platform you’re working with?
  I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a tough time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

 78. I’m really impressed with your writing skills
  and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?

  Either way keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like this one
  these days.

  Visit my webpage pansionat.com.ru

 79. Pretty section of content. I simply stumbled upon your site and in accession capital
  to assert that I get actually loved account your
  weblog posts. Any way I’ll be subscribing to your
  augment and even I fulfillment you get right of entry to consistently fast.

 80. Aw, this was a very good post. Spending some time and actual effort to generate
  a top notch article… but what can I say… I put things off a whole lot
  and don’t seem to get nearly anything done.

 81. Heya! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?

  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no back up.

  Do you have any methods to protect against hackers?

  Also visit my web-site – EcoHack Review

 82. I wanted to follow up and let you know how considerably
  I liked discovering your website today. I’d consider it
  a real honor to operate at my place of work and be able to operate
  on the tips provided on your blog and also get involved
  in visitors’ feedback like this. Should a position associated with guest article author become offered at your
  end, remember to let me know.

  Stop by my web page; shihan.com.ru

 83. Hi there! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to give it a look.
  I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will
  be tweeting this to my followers! Wonderful blog and
  superb design and style.

  Feel free to surf to my web-site; astravo.net.ru

 84. Oh my goodness! Awesome article dude! Many thanks, However I am experiencing difficulties with your RSS.
  I don’t know the reason why I can’t subscribe to it.

  Is there anybody else getting similar RSS issues? Anyone that knows the answer will you
  kindly respond? Thanx!!

  My blog post :: EcoHack Chip

 85. Hello! Someone in my Myspace group shared this website with us
  so I came to look it over. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be
  tweeting this to my followers! Terrific blog and amazing
  style and design.

  Feel free to visit my webpage: EcoHack Review

 86. Hey there! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of
  hard work due to no back up. Do you have any methods to stop hackers?

  Also visit my homepage: EcoHack Chip

 87. Thank you for your blog post. Thomas and I have been saving for just a new e-book on this matter and your blog post has made all of us to
  save our own money. Your thinking really solved all our queries.
  In fact, greater than what we had known prior to when we ran into your superb blog.

  I no longer have doubts including a troubled mind because you have actually attended to our needs right here.
  Thanks

  Feel free to visit my blog post Hempizor CBD Gummies

 88. Oh my goodness! Awesome article dude! Many thanks, However I am experiencing
  problems with your RSS. I don?t know why I am unable to join it.
  Is there anybody else getting the same RSS
  problems? Anyone who knows the solution will you kindly respond?

  Thanx!!

  Feel free to surf to my blog … Glacier Portable AC

 89. Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for?
  you made running a blog glance easy. The whole glance of your site is fantastic, let alone the content![X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I simply could not depart your web site prior to suggesting that I actually loved the usual information a person provide
  to your guests? Is going to be back often to check
  out new posts.

  Visit my web page Ilok Air

 90. May I just say what a comfort to find an individual who actually understands what they’re
  discussing over the internet. You definitely
  realize how to bring a problem to light and make
  it important. More and more people have to read this and understand this side
  of the story. I was surprised that you aren’t more popular given that you most certainly possess
  the gift.

  My web-site :: duna-anapa.net.ru

 91. Hello There. I found your blog the use of msn. That is a very smartly written article.
  I will be sure to bookmark it and return to read more of your helpful information. Thank you
  for the post. I’ll certainly comeback.

  My blog Ardent Male

 92. Do you have a spam problem on this site; I also am a
  blogger, and I was wanting to know your situation; we have created some nice procedures and we are looking to swap strategies with others, be sure to
  shoot me an email if interested.

  Also visit my webpage; Ardent Male

 93. I have been browsing online more than 3 hours as of late, but
  I never discovered any interesting article like yours.
  It’s beautiful worth sufficient for me. In my view, if all site owners and bloggers made excellent
  content material as you did, the web will be a lot more helpful than ever before.

 94. You really make it seem really easy along with your presentation however I to find this matter to be really something
  which I feel I’d never understand. It seems too complicated and very wide
  for me. I’m taking a look ahead on your subsequent submit, I
  will try to get the cling of it!

  Feel free to visit my page: http://www.koan.at

 95. Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you so much, However
  I am encountering troubles with your RSS. I don’t understand why I
  cannot join it. Is there anyone else having similar RSS problems?
  Anybody who knows the answer can you kindly respond?
  Thanx!!

  my webpage; forum.adm-tolka.ru

 96. You’re so cool! I don’t believe I have read through something like that before.
  So good to discover another person with a few unique thoughts on this topic.

  Seriously.. thank you for starting this up. This site is one
  thing that is needed on the internet, someone with some originality!

  Also visit my web-site – Dermal Pearle Reviews

 97. I wish to express appreciation to this writer just for rescuing me
  from this incident. After researching through the internet and getting notions which are
  not pleasant, I figured my entire life was gone. Living devoid of the solutions to the issues you have solved by
  means of your main site is a serious case, and
  the kind which may have badly affected my entire career if I had
  not come across your site. Your expertise and kindness in dealing with all the things was vital.
  I am not sure what I would’ve done if I hadn’t encountered such a solution like this.
  I can at this moment relish my future. Thanks
  so much for the expert and effective help. I won’t think twice to recommend your web blog to anyone who should receive assistance about this problem.

  Here is my blog Gold Leaf CBD Gummies Cost

 98. Good day! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing
  through a few of the articles I realized it’s new to me.
  Anyways, I’m definitely delighted I discovered it and I’ll be book-marking it and checking back often!

  Also visit my homepage Green Flame CBD

 99. Thanks for some other great article. The place else may anybody get that kind of
  information in such an ideal way of writing?

  I’ve a presentation next week, and I am at the
  search for such information.

  Stop by my page: Ilok Air

 100. It’s the best time to make some plans for the future and it is time to be happy.
  I have read this post and if I could I want to suggest you some
  interesting things or advice. Maybe you could write next articles referring to this article.

  I desire to read even more things about it!

  Also visit my blog post; Yoni Pur Reviews

 101. It is the best time to make some plans for the future and it is time to be happy.
  I have read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or
  tips. Perhaps you can write next articles referring to this article.
  I want to read even more things about it!

  Also visit my web blog: Yoni Pur Review

 102. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who
  had been doing a little research on this. And he actually ordered me lunch simply because I
  found it for him… lol. So allow me to reword this….
  Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time
  to talk about this topic here on your blog.

  Here is my site Derma Ella Review

 103. I really like your blog.. very nice colors & theme.
  Did you create this website yourself or did you hire someone
  to do it for you? Plz answer back as I’m looking to create my own blog and
  would like to know where u got this from. appreciate it

  Also visit my web blog: Toxy Burn

 104. First off I want to say great blog! I had a quick question that I’d like to ask if you do not mind.
  I was curious to find out how you center yourself and clear your thoughts before writing.
  I’ve had a tough time clearing my thoughts in getting my thoughts out there.

  I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are wasted simply just trying to figure out how to begin. Any recommendations
  or tips? Cheers!

  Also visit my web blog https://patimood.net

 105. I keep listening to the rumor speak about receiving free
  online grant applications so I have been looking around for the top site to get one.
  Could you advise me please, where could i get some?

  Also visit my webpage – Vigalix

 106. I have been exploring for a little for any high-quality articles
  or weblog posts in this sort of area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled
  upon this website. Reading this info So i’m satisfied to exhibit that I’ve a very just right uncanny feeling I discovered just what I needed.

  I such a lot definitely will make sure to do not disregard this website and give it a glance on a continuing
  basis.

  My web-site NeoBio Keto

 107. I have been browsing on-line more than 3 hours nowadays, yet I by no means found any fascinating article
  like yours. It’s lovely value sufficient for me.
  In my view, if all web owners and bloggers
  made good content material as you probably did, the internet
  shall be much more helpful than ever before.

  Feel free to surf to my webpage – Keto Secret Review

 108. I am really enjoying the theme/design of your weblog.
  Do you ever run into any browser compatibility issues? A couple of my blog audience have complained about my site not working correctly in Explorer
  but looks great in Chrome. Do you have any recommendations to
  help fix this problem?

  Also visit my web page Far East XL

 109. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the
  video to make your point. You clearly know what youre talking about, why
  throw away your intelligence on just posting videos
  to your site when you could be giving us something informative to read?

  Look at my site :: UltraXTend

 110. Great ? I should certainly pronounce, impressed with
  your site. I had no trouble navigating through all the tabs and related info ended up being truly easy to do to access.
  I recently found what I hoped for before you know it at all.
  Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums
  or something, web site theme . a tones way for your customer
  to communicate. Nice task.

  Visit my blog http://sylvbuster.free.fr

 111. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to
  my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was
  hoping maybe you would have some experience with something like this.

  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 112. I have been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts in this sort of
  space . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site.
  Reading this info So i am glad to show that I have a very excellent uncanny feeling I
  came upon exactly what I needed. I most without a doubt will make sure to
  do not fail to remember this web site and give it a look on a constant basis.

  my blog … kanmoulue.com

 113. Hi, I think your site might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Chrome, it looks fine
  but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.

  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, very good blog!

  Look at my homepage; Xtreme Keto Slim

 114. I was wondering if you ever considered changing the layout of your blog?
  Its very well written; I love what youve got to say.

  But maybe you could a little more in the way of content so
  people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for
  only having 1 or 2 images. Maybe you could space it out
  better?

  Look at my website – Semzia Keto Review

 115. I just like the valuable information you provide on your articles.

  I will bookmark your weblog and take a look at once more right here regularly.
  I’m fairly certain I will be informed many new stuff proper here!

  Good luck for the following!

  Also visit my webpage Level Goods CBD

 116. Hello! I know this is kinda off topic nevertheless
  I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging
  links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa?
  My website addresses a lot of the same topics as yours and
  I believe we could greatly benefit from each
  other. If you’re interested feel free to send me an e-mail.
  I look forward to hearing from you! Terrific blog by the way!

  Here is my blog – http://fenshuajiang88.com/home.php?mod=space&uid=1000634&do=profile

 117. Having read this I thought it was rather informative.
  I appreciate you spending some time and energy to put this
  informative article together. I once again find myself personally spending a significant amount of
  time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!

  Feel free to visit my web page :: http://www.citywk.cn

 118. Just wish to say your article is as surprising.

  The clearness in your post is simply cool and i can assume you are an expert on this subject.
  Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date
  with forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work.

  Also visit my web-site: Alive CBD Drops

 119. I’ve been exploring for a little bit for any high
  quality articles or weblog posts in this sort of house .
  Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site.
  Reading this info So i’m happy to exhibit that I’ve a very
  excellent uncanny feeling I came upon just what I needed.
  I such a lot definitely will make sure to do not
  put out of your mind this site and give it a glance regularly.

  My site … CBD XLT Reviews

 120. With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of unique content I’ve either authored myself or
  outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the web
  without my permission. Do you know any solutions to help stop content from being stolen? I’d genuinely appreciate
  it.

  Also visit my web site Extreme Keto Slim Review

 121. Greetings! I’ve been reading your weblog for a while now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from
  Houston Tx! Just wanted to say keep up the great work!

  Here is my website :: Denese

 122. Fantastic blog you have here but I was wondering if you knew of
  any message boards that cover the same topics discussed in this article?
  I’d really love to be a part of group where I can get comments from
  other experienced people that share the same interest.
  If you have any recommendations, please let me know.
  Many thanks!

  my web site … Tacoma Farms CBD Oil

 123. Excellent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just extremely great.

  I actually like what you’ve acquired here, really like what
  you’re saying and the way in which you say it.
  You make it enjoyable and you still take care
  of to keep it smart. I cant wait to read much more from you.

  This is actually a great site.

  Take a look at my web site – TestonoX Side Effects

 124. Great ? I should definitely pronounce, impressed with your site.
  I had no trouble navigating through all the tabs and related
  information ended up being truly simple
  to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least.
  Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site
  theme . a tones way for your client to communicate.

  Excellent task.

  Have a look at my web site Enriqueta

 125. I’m not sure exactly why but this weblog is loading incredibly
  slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?
  I’ll check back later and see if the problem still exists.

  Visit my blog post – Francisca

 126. I was just looking for this info for a while. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your
  web site. I wonder what is the lack of Google strategy that don’t rank this type of
  informative web sites in top of the list. Generally the top sites are full of garbage.

  My page … Yanira

 127. I enjoy you because of every one of your labor on this site.
  My niece really loves working on internet research and it is easy to see why.
  We notice all regarding the powerful mode you present very important
  information through this web site and as well encourage response from other individuals on that matter while my child is without question studying a lot.

  Take pleasure in the rest of the year. You are carrying out a remarkable job.

  Also visit my web site … 23.95.102.216

 128. Howdy! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to look it over.

  I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this
  to my followers! Superb blog and brilliant style and design.

  Check out my site :: Corina

 129. Does your site have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to shoot you an email.
  I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great website and I look forward to seeing it develop over time.

  Also visit my webpage hemp oil

 130. Purely to follow up on the update of this theme on your site and want to let you know just how much I loved
  the time you took to produce this beneficial post. Inside the
  post, you actually spoke regarding how to definitely handle this matter with all convenience.
  It would be my own pleasure to get some more tips from your web site and come as much as
  offer other people what I have learned from you.
  Many thanks for your usual terrific effort.

  My web blog; Hedofirm

 131. I rarely leave remarks, however after looking at a lot of remarks on گزارش دوازدهمين حراج تهران – گالری رنگ
  ها. I do have a couple of questions for you if you tend not to mind.
  Could it be just me or do some of these responses look like they are left by brain dead individuals?

  😛 And, if you are posting at additional sites, I would
  like to follow you. Could you make a list of every
  one of your shared sites like your Facebook page,
  twitter feed, or linkedin profile?

  My web blog … algarhard.pt

 132. What i do not understood is in truth how you are no longer really a lot more smartly-liked than you might be now.
  You’re so intelligent. You already know therefore significantly in relation to this
  topic, made me in my opinion consider it
  from a lot of various angles. Its like men and women aren’t fascinated unless it’s something to
  do with Girl gaga! Your own stuffs excellent.
  At all times take care of it up!

  My page :: http://www.goldenanapa.ru

 133. hello there and thank you for your info ? I?ve definitely picked
  up something new from right here. I did however expertise some technical issues using this web site, as I experienced to
  reload the web site lots of times previous to I could get it to
  load properly. I had been wondering if your web host is OK?
  Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your high-quality score
  if ads and marketing with Adwords. Anyway I
  am adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective fascinating content.
  Ensure that you update this again soon..

  My web site skin remedies

 134. Hello there, I found your website via Google at the same time as searching for a comparable subject, your site came up, it seems great.
  I have bookmarked it in my google bookmarks.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]Hello there, just was aware of your weblog through Google, and found that it’s really informative.
  I’m going to be careful for brussels. I’ll appreciate
  if you proceed this in future. Numerous folks will probably be benefited out of your writing.

  Cheers!

  my homepage skin health

 135. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish just about gossips and internet and this
  is actually irritating. A good blog with exciting content, this is what I need.
  Thanks for keeping this site, I will be visiting it. Do you do newsletters?
  Can not find it.

  Here is my homepage Giuseppe

 136. Hello there! Quick question that’s totally off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My web site looks weird when browsing from my iphone. I’m trying
  to find a template or plugin that might be able to resolve this problem.
  If you have any recommendations, please share.

  Thank you!

  My website – yeast infection

 137. I leave a response whenever I especially enjoy a post on a site or
  I have something to contribute to the conversation. Usually it’s caused by the passion communicated
  in the article I looked at. And after this article گزارش دوازدهمين حراج تهران – گالری رنگ ها.
  I was actually excited enough to post a comment 😉 I actually do have 2
  questions for you if you do not mind. Is it simply me or do some of the remarks appear like
  coming from brain dead visitors? 😛 And, if you are writing on other sites, I’d like
  to follow you. Could you list the complete urls of all your public sites
  like your twitter feed, Facebook page or linkedin profile?

  Review my blog post; http://www.aniene.net

 138. Thanks for another informative site. The place else may just I get that type
  of info written in such a perfect means?
  I have a challenge that I am simply now running on, and I’ve been on the
  glance out for such info.

  Also visit my webpage :: drug crime

 139. When I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now
  on each time a comment is added I recieve 4 emails with
  the same comment. Is there a way you can remove me from that service?

  Many thanks!

  Also visit my site :: illegal drugs

 140. Needed to write you that very little word in order to say thanks as before for these superb suggestions you have provided at this time.
  This has been simply unbelievably generous with you in giving openly precisely
  what a lot of people would have offered for sale for an electronic book to earn some cash for themselves, mostly now that you could possibly have done it in the event
  you considered necessary. The good ideas in addition served to become
  fantastic way to fully grasp that other people online have
  the same fervor really like my own to realize more
  and more in terms of this matter. I believe there are several
  more pleasurable instances in the future for many who scan through your blog post.

  Also visit my blog post :: air conditioners

 141. I have to express my love for your kind-heartedness
  supporting folks who absolutely need assistance with the concept.
  Your special commitment to getting the solution across ended up being really practical and has frequently enabled associates just like me to reach
  their pursuits. This informative facts implies much to me
  and far more to my fellow workers. Warm regards; from all
  of us.

  My web-site – stop weed smoking

 142. We still cannot quite feel that I could always be one of those
  reading through the important suggestions found
  on your site. My family and I are truly thankful on your generosity and for presenting me the chance to pursue the chosen career path.
  Many thanks for the important information I obtained from your blog.

  Also visit my web page – complex carbs

 143. Fantastic items from you, man. I have be aware your stuff previous to and you’re just too wonderful.
  I actually like what you’ve bought right here, really like
  what you are saying and the way in which through which you are saying it.
  You are making it enjoyable and you still care for to keep it sensible.

  I can not wait to read much more from you. This is really a wonderful site.

  my site … http://www.hltkd.tw/hl4/userinfo.php?uid=256508

 144. Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your
  webpage? My website is in the exact same niche as
  yours and my users would certainly benefit from a
  lot of the information you provide here. Please let me know if this okay
  with you. Cheers!

  Here is my web page :: medical cannabis

 145. Hmm it looks like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess
  I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I too am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing.
  Do you have any recommendations for novice blog writers?
  I’d definitely appreciate it.

  Here is my web page: acne treatment reviews

 146. I think what you published made a lot of sense. However, think about this,
  what if you were to write a killer post title?
  I mean, I don’t want to tell you how to run your website, however suppose
  you added something to possibly get people’s attention? I mean گزارش
  دوازدهمين حراج تهران – گالری رنگ ها is kinda boring.
  You might look at Yahoo’s front page and note how they write post headlines to grab viewers
  interested. You might add a video or a related pic or two
  to grab readers interested about what you’ve written. In my opinion, it might bring your website a little livelier.

  Have a look at my blog treatment process

 147. Good post and right to the point. I don’t know if this is in fact
  the best place to ask but do you people have any ideea where to employ some professional writers?
  Thank you 🙂

  my blog post … Kiera

 148. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make
  your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting
  videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?

  Feel free to surf to my web-site; holiday diet

 149. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just
  preparing to do some research on this. We got a grab a book from
  our area library but I think I learned more clear from this
  post. I am very glad to see such magnificent information being shared freely out there.

  Here is my site … complex carbs

 150. Hello there, simply changed into alert to your weblog via Google,
  and located that it is really informative. I am gonna
  watch out for brussels. I’ll appreciate when you continue this in future.
  A lot of people might be benefited from your writing. Cheers!

  Here is my blog post – healthy weight loss

 151. Thanks so much for providing individuals with an extremely nice possiblity to read critical reviews from this
  site. It is often so kind and packed with a great time for me personally and
  my office peers to visit your site at minimum three times
  in a week to learn the new issues you will have. Of course,
  I am also always motivated with all the sensational hints served by you.

  Some 1 areas on this page are really the finest I’ve ever had.

  my web page: buy seeds online

 152. Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your article
  seem to be running off the screen in Chrome. I’m not sure if
  this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I figured
  I’d post to let you know. The layout look great though!
  Hope you get the problem resolved soon. Thanks

  Feel free to visit my webpage … eczema remedies

 153. Thank you techniques for back pain relief all of your labor on this
  blog. Debby enjoys working on investigations and it’s easy to understand why.
  My partner and i know all relating to the compelling mode
  you give rewarding tips and hints via your web blog and in addition strongly encourage
  response from other individuals on that subject matter so our daughter
  is without question discovering a great deal.
  Enjoy the rest of the new year. You’re the one conducting a
  very good job.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I’m really inspired with
  your writing skills and also with the layout to your weblog.
  Is that this a paid topic or did you customize it your self?
  Anyway stay up the excellent quality writing, it’s uncommon to look a nice weblog
  like this one nowadays.

 154. After looking over a handful of the blog posts on your web site, I seriously appreciate your way of blogging.
  I bookmarked it to my bookmark site list and will be checking
  back in the near future. Please check out my website too and let
  me know what you think.

  my webpage memory pill help

 155. Wow that was unusual. I just wrote an incredibly long comment but after
  I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well
  I’m not writing all that over again. Anyways,
  just wanted to say great blog!

 156. Hello there, I found your site by way of Google at the same time as looking for
  a comparable topic, your website came up, it appears to be like good.

  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]Hi there,
  simply was alert to your weblog thru Google, and located that it is truly informative.
  I am gonna be careful for brussels. I’ll be grateful in case you proceed this in future.

  Lots of other folks will likely be benefited from your writing.
  Cheers!

  Also visit my web page http://www.ravenhawksmagickalmysticalplaces.com

 157. Hi there I am so excited I found your webpage, I really found
  you by mistake, while I was researching on Digg for
  something else, Anyways I am here now and would just like to say kudos
  for a remarkable post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I
  don’t have time to read through it all at the minute but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be
  back to read a great deal more, Please do keep up the fantastic job.

  Here is my page … drug use

 158. Hello, I do think your blog could be having internet browser compatibility
  issues. When I take a look at your web site in Safari, it looks fine however when opening in I.E.,
  it has some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads
  up! Besides that, fantastic website!

  Also visit my web blog – http://www.aniene.net/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=PiddingtonAlicia

 159. It’s the best time to make a few plans for the longer term and it’s time to be
  happy. I’ve read this post and if I could I wish to
  counsel you some interesting issues or tips. Maybe you could
  write next articles regarding this article. I wish to learn more things approximately it!

  my homepage – kershaw knives

 160. A lot of thanks for all your hard work on this blog. My mother
  delights in going through investigation and it’s easy to understand why.

  A number of us hear all relating to the compelling method you make
  both useful and interesting thoughts through the web site and
  therefore strongly encourage contribution from
  website visitors on that article then our own girl is actually studying
  a whole lot. Enjoy the remaining portion of the new
  year. You’re carrying out a terrific job.

  Here is my web blog http://www.aniene.net/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=HelenaLawrence

 161. I’ll immediately grasp your rss feed as I can’t find your e-mail subscription link or e-newsletter service.
  Do you have any? Please let me recognize in order that
  I may subscribe. Thanks.

 162. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate
  to this brilliant blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to brand new updates and will talk about this site with my Facebook group.
  Talk soon!

 163. This design is wicked! You obviously know how to keep a reader entertained.

  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well,
  almost…HaHa!) Great job. I really enjoyed what you had to say, and more
  than that, how you presented it. Too cool!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آدرس: تهران، خیابان شریعتی،خیابان دولت، کوچه قلندری جنوبی، پلاک ۲۷

تلفن : ۲۲۶۳۷۹۶۴

ایمیل: saghafi.zohre1983@gmail.com

مارا دنبال کنید

دانشگاه هنردانشگاه هنر اصفهانوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیموزه هنرهای معاصر تهرانگالری اینفو: موزه هنرهای معاصر تهران

Copyright 2021 © All rights Reserved. Design by Huesgallery