رنگ ها

رنگ ها به كار بردن رنگ هاي صحيح و درست از الزامات كار هر هنرمند است. چرخه رنگ: در چرخه رنگ شش رنگ اصلي را نشان مي دهد،‌ قرمز، بنفش، آبي، نارنجي، سبز و زرد. چرخه رنگ شامل سه رنگ اصلي و سه رنگ فرعي است، رنگ هاي اصلي شامل قرمز زرد و آبي و […]