فروشگاه تمام عرض

شناخت خط و رنگ برای کودکان- قسمت ۴

مرحله عبور یا انتقال در این سن که حدودا حوالی ۹سالگی است، کودک تلاش میکند که نقاشی های بکشد که در آن استاندارهای بزرگسالان رعایت شده باشد در عین حال نقاشی های او هنوز بطور بارزی ویژگی های مرحله قبل را دارد، در این مرحله کودک به تفاوتهای جنسیتی و لباس توجه می کند و نقش های خانوادگی و اجتماعی…

شروع به تایپ کنید و برای جستجو وارد شوید

سبد خرید