گزارش دوازدهمین حراج تهران

گزارش دوازدهمین دوره حراج تهران

اثر حسین زنده‌رودی به قیمت ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رکورد شکن دوازدهمین دوره «حراج تهران؛ هنر معاصر ایران» بود. چکش این رویداد در هتل پارسیان آزادی روز جمعه ۲۷ دیماه در حالی توسط حسین پاکدل و رضا کیانیان روی میز کوبیده شد که ۱۱۸ اثر در آن به مزایده گذاشته شد و با مجموع فروش ۳۱ میلیارد و ۷۱۷ میلیون تومان به کار خود پایان داد.

به گزارش گالری آنلاین، اولین اثری که در این رویداد چکش زده شد اثری از محمود زنده‌رودی با برآورد قیمت ۱۶۰ – ۱۲۰ میلیون تومان است که با تکنیک ترکیب مواد روی بوم به قیمت ۳۰۰ میلیون تومان به فروش رفت.

“پرشور” ساناز البرزی دومین اثر این حراج است که با تکینیک اکریلیک روی بوم اجرا شده و در ابعاد ۱۰۰×۱۰۰ سانتیمتر چکش زده شد و به قیمت نهایی ۳۶ میلیون تومان به فروش رسید.

کوروش قاضی‌مراد سومین هنرمندی است که اثرش چکش زده شد، این کار ترکیب مواد روی بوم نیز پس از چند پیشنهاد در نهایت به قیمت ۶۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر امیر‌صادق طهرانی با امضای “صادق طهرانی ۱۳۹۸” که به ابعاد ۲۰۰×۱۶۰ سانتیمتر است چکش خورد. این اثر نیز به قیمت ۵۵ میلیون تومان فرخته شد.

اثری از محمد بزرگی با براورد قیمت ۷۰ – ۵۰ میلیون تومان برای چکش خوردن به روی صحنه می آید و در نهایت به قیمت ۱۳۰ میلیون تومان به فروش میرود.

اثر حسین زنده‌رودی که تکنیک آن چاپ سیلک روی کاغذ عنوان شده، به قیمت ۴۲۰ میلیون تومان فرخته شد.

هنرمند معاصر بعدی که اثرش چکش میخورد بابک رشوند است، اثری از وی متعلق به سال ۱۳۹۶، به قیمت ۹۰ میلیون تومان خریداری شد.

حسین پاکدل هشتمین اثر که متعلق به هادی روشن‌ضمیر است، را چکش زد، که این کار نیز به قیمت ۴۰میلیون تومان توسط یکی از خریداران حاظر در این حراجی خریداری شد.

شهلا حبیبی نهمین هنرمندی است که اثرش چکش خورد و به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثر بعدی متعلق به ناصر پلنگی به براورد قیمت ۴۰ – ۳۰ میلیون تومان به قیمت نهایی ۵۵ میلیون تومان توسط حسین پاکدل چکش زده شد.

“سلطان” هنرمند تاها بهبهانی یازدهمین اثری است که به روی صحنه آورده شد. اثری که به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان خریداری شد.

ناصر اویسی هنرمند بعدی این رویداد است که اثری از وی به قیمت نهایی ۲۲۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثر ترکیب مواد روی بوم صادق تبریزی به قیمت ۴۲۰ میلیون تومان فروش رفت.

در ادامه اثر سه لت بانوی هنرمند میترا کاویان (هر لت ۹۰×۱۸۰ سانتیمتر، در مجموع ۲۷۰×۱۸۰ سانتیمتر) چکش خورد و به قیمت ۸۰ میلیون تومان خریداری شد.

پانزدهمین هنرمند این دوره از حراج تهران نیلوفر قادری‌نژاد است که اثرش با برآورد قیمت ۶۰ – ۴۰ میلیون تومان به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

شهریار احمدی هنرمند معاصری بعدی است که اثرش برای چکش خوردن به روی صحنه آمد و به قیمت ۸۵۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثر رنگ‌روغن و اکریلیک روی بوم حسن روح‌الامین نیز پس از چندین پیشنهاد از طرف خریداران حاظر در این رویداد به قیمت ۲۸۰ میلیون تومان خریداری شد.

“هنوز خواب تو را میبینم” کیوان عسگری با ابعاد ۱۴۰×۱۴۰ سانتیمتر به چکش حسین پاکدل سپرده شد و در نهایت به قیمت ۴۴ میلیون تومان به دست یکی از خریداران حراج تهران رسید.

حسین محجوبی هنرمند بعدی این رویداد است که اثری از وی با رنگ‌روغن روی بوم است به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان فروخته شد و در دستان خریدارش قرار گرفت.

اثری از سیاوش مظلومی‌پور نیز به قیمت ۶۵ میلیون تومان به فروش رفت.

اثری از مجموعه “طبیعت مینیمال” آرمان یعقوب‌پور به قیمت ۶۰ میلیون تومان خریداری شد.

منوچهر یکتایی، بیست و دومین هنرمندی است که اثرش توسط پاکدل چکش خورد و به قیمت یک میلیار و ۹۰۰ میلیون تومان خریداری شد. این اثر پیش از این در حراج ساتبیز لندن ارائه شده است.

پس از وی اثر فریده لاشایی در ابعاد ۶۰×۷۰ سانتیمتر به قیمت ۴۴۰ میلیون تومان به فروش رفت.

و اثر بعدی این رویداد متعلق به بانوی نقاش، منصوره حسینی به روی صحنه آمد. این اثر نیز پس از چندین پیشنهاد خرید در نهایت به فروش نرفت.

پروانه اعتمادی با اثری بدون عنوان در این رویداد حضور دارد که اثر به قیمت ۴۰۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اثری بدون عنوان از مجموعه “سفیدبرفی” از هنرمند معاصر عباس کیارستمی نیز چکش خورد و به قیمت ۴۲۰ میلیون تومان در دستان خریدار اثر قرار گرفت. این اثر پیش از این در حراج کریستیز دوبی فروخته شده است.

اثر “بدون عنوان” منوچهر نیازی نیز به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان فروخته شد.

بیست و هشتمین اثر به شهرام کریمی تعلق دارد. اثری با تکنیک ترکیب مواد روی بوم و چیدمان ویدئویی که با چکش حسین پاکدل به قیمت ۱۴۰ میلیون تومان فروخته شد.

مجسمه بدون عنوان توکل اسماعیلی اثر بعدی این رویداد است که پس از چندین پیشنهاد در نهایت به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اثری از حمید رضا اندرز به حراج گذاشته شد و به قیمت ۴۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اثری از احمد وکیلی، با تکنیک اکریلیک روی بوم در ابعاد ۱۵۳×۱۴۳ سانتیمتر با چکش حسین پاکدل به قیمت ۶۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثر بعدی از یعقوب امدادیان با برآورد قیمت ۱۶۰ – ۱۲۰ میلیون تومان ارائه شد که به قیمت ۱۲۰ میلیون تومان به فروش رفت.

حبیب‌الله صادقی با اثری بدون عنوان در این رویداد حضور یافت و اثرش به قیمت ۶۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر مرتضی گودرزی با تکنیک ترکیب مواد روی بوم به روی صحنه آمد و به قیمت ۳۶ میلیون تومان فروخته شد.

جواد علیمحمدی اردکانی هنرمند دیگر این رویداد است که اثرش به قیمت ۳۶ میلیون میلیون تومان چکش خورد.

اثر ۲۰۰×۷۱ سانتیمتری جاسم غضبانپور به قیمت ۳۸ میلیون تومان فروخته شد.

اثر “بدون عنوان” طاهر پورحیدری در ابعاد ۱۸۰×۱۴۰ سانتیمتر به قیمت ۵۵ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر خسرو خسروی با تکنیک ترکیب مواد روی بوم و امضای «خسرو خسروی ۹۴» به قیمت ۳۰ میلیون تومان چکش خورد.

اثر بهمن دادخواه متعلق به سال ۱۳۴۷ با برآورد قیمت ۶۰۰ – ۴۰۰ میلیون تومان به قیمت ۴۴۰ میلیون میلیون تومان فروخته شد.

ادامه برنامه با حضور رضا کیانیان ادامه یافت. اثر “جنگ (رخش و همای)” منسوب به الهام فلاحی با تکنیک ترکیب مواد متعلق به سال ۱۳۹۶ و ابعاد ۱۲۰×۱۰۰×۱۵۰سانتیمتر به قیمت ۲۴۰ میلیون تومان چکش خورد.

مجسمه مجتبی رمزی چهل و یکمین اثری است که به حراج گذاشته شد. این اثر متعلق به سال ۱۳۹۸ و با متریال برنز است که به قیمت ۹۵ میلیون تومان چکش خورد.

“طبیعت‌بیجان با کله گوسفند” منصور قندریز با تکنیک رنگ‌روغن روی گونی به قیمت ۲۸۰ میلیون تومان فروخته شد. این اثر از طرف خانواده قندریز در حراج ارائه شده است.

“سیاهچاله”، عنوان اثر هنرمند فرشید ملکی با تکنیک اکریلیک روی بوم است که متعلق به سال ۱۳۹۵ به قیمت ۱۵۰ میلیون میلیون تومان فروخته شد.

اثر رنگ‌روغن روی بوم داوود زندیان به ابعاد (دو لته ای، هر‌لت ۱۴۲×۲۲۸ سانتیمتر، در مجموع ۲۸۴×۲۲۸ سانتیمتر) به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان فروخته شد.

آیدین آغداشلو با اثر گواش روی مقوا به ابعاد (دو لته‌ای، هر ‌لت ۵۷×۷۵ سانتیمتر، در مجموع ۱۱۴×۷۵ سانتیمتر) در این رویداد حضور یافت و اثرش به قیمت ۸۵۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثری دیگر از پروانه اعتمادی با تکینیک مداد رنگی روی مقوا و ابعاد ۴۷×۶۰ سانتیمتر به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر هوشنگ پزشک‌نیا با تکینیک گواش و آب‌مرکب روی مقوا و ابعاد ۵۰×۷۰ سانتیمتر به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان به فروش رفت.

نقاشی بدون عنوان متعلق به قاسم حاجی‌زاده و خلق شده در سال ۱۳۵۵ با تکینیک رنگ‌روغن روی بوم و ابعاد ۱۶۶×۱۳۳ سانتیمتر به قیمت ۳۴۰ میلیون تومان به فروش رفت.

مجسمه بدون عنوان از مجموعه موزیسین ها، متعلق به ژازه تباتبایی با متریال فلز و ابعاد ۳۰×۶۵×۱۴۳ سانتیمتر به قیمت یک میلیارد و صد تومان به فروش رفت.

اثر گواش روی فیبر مکرمه قنبری با امضای «مهر هنرمند» و ابعاد ۹۲×۱۰۷ سانتیمتر به قیمت ۳۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر چاپ لینوکات روی بوم رضا بانگیز با امضای «۸۸ بانگیز» به قیمت ۵۵ میلیون تومان به فروش رفت.

مجسمه “بدون عنوان” امیر موبد با امضاء: «۲۰۱۸ Mobed ۲/۵» مربوط به سال ۱۳۹۷ و با برآورد قیمت ۴۰ – ۳۰ میلیون تومان به ۳۸ میلیون تومان در دستان رضا کیانیان چکش خورد.

اثر بعدی متعلق به فاطمه امدادیان با متریال برنز و ابعاد ۷×۱۹×۵۰ سانتیمتر به قیمت ۶۵ میلیون تومان به فروش رفت.

اثری از طلیعه کامران متعلق به دهه ۱۳۵۰ با تکنیک اکریلیک روی بوم، به قیمت ۷۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر پرویز کلانتری نقاشی رنگ روغن روی بوم به ابعاد ۲۰۰×۱۰۵ سانتیمتر که به قیمت ۴۶۰ میلیون تومان به فروش رفت.

“چهار فصل”، اثری از مارکو گریگوریان است که با تکنیک کاهگل روی بوم و ابعاد ۸۰×۸۰ سانتیمتر در سال ۱۳۵۰ خلق شده است. این اثر نیز پس از چندین پیشنهاد از خریداران حاظر در یازدهمین حراج تهران به قیمت ۷۰۰ میلیون تومان توسط رضا کیانیان چکش خورد و در دستان خریدارش قرار گرفت.

هنرمند دیگر این دوره از حراج تهران سروژا آواکیان است. اثر وی در سال ۱۳۵۳ خلق شده است. این کار با تکینیک رنگ‌روغن روی بوم و ابعاد ۲۱۳×۱۰۴ سانتیمتر به قیمت ۴۸ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر ترکیب مواد روی تخته متعلق به ایرج اسکندری در ابعاد (پنج لته‌ای، هر لت ۶۰×۱۸۰ سانتیمتر، در مجموع ۳۰۰×۱۸۰ سانتیمتر) به قیمت ۸۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر بعدی از بهمن بروجنی با امضاء «بروجنی» و با تکنیک اکریلی کشیده‌شده روی بوم به ابعاد ۱۹۵×۱۱۴ سانتیمتر است که به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان به فروش رفت.

شصتمین اثر متعلق به اثر بیژن بصیری با امضا «BIZHAN BASSIRI ۲۰۱۸» و تکنیک ترکیب مواد روی چوب به قیمت ۲۸۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر بعدی اثری از محمد رضا یزدی است که توسط پاکدل چکش زده میشود، تاریخ اثر ۱۳۹۷ است. این اثر “آتاراکسی” از مجموعه نبض بی جان است که به قیمت ۶۵ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر کتایون مقدم با تکنیک ترکیب مواد روی بوم در ابعاد (سه‌لته‌ای، هر لت ۱۰۰×۱۳۰ سانتیمتر، در مجموع ۳۰۰×۱۳۰ سانتیمتر) به قیمت ۵۰ میلیون تومان در دوازدهمین حراج تهران چکش خورد.

شصت و سومین اثر این دوره متعلق به دیگر هنرمند معاصر کشورمان ایرج شایسته‌پور است که ۲۵ – ۲۰ میلیون تومان براورد شده است. این اثر در ابعاد ۱۵۰×۱۰۰ سانتیمتر و با تکنیک اکریلیک روی بوم در تاریخ ۱۳۹۶ اجرا شده است که توسط کیانیان به قیمت ۲۸ میلیون تومان چکش خورد.

“فصل رنگ‌ها” از ناصر آراسته در ابعاد ۱۵۰×۱۰۰ سانتیمتر به قیمت ۳۲ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر پری‌یوش گنجی با تکینیک رنگ‌روغن روی بوم و ابعاد ۲۶۵×۱۶۰ سانتیمتر به قیمت ۹۵ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر بیتا وکیلی با تکینیک ترکیب مواد روی بوم و ابعاد (دولته‌ای، هر لت ۱۳۰×۱۶۰ سانتیمتر، در مجموع ۲۶۰×۱۶۰ سانتیمتر) متعلق به سال ۱۳۹۸ به قیمت ۸۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر فرهاد مشیری با امضا «فرهاد مشیری ۱۳۹۷ Farhad Moshiri ۲۰۱۸» با تکینیک رنگ‌روغن و اکریلیک روی بوم و ابعاد ۱۸۷×۲۰۲ سانتیمتر به قیمت ۱ میلیارد و ششصد میلیون تومان به فروش رفت.

“بیانات” اثر محمود بخشی در دوازدهمین دوره حراج تهران با تکینیک ترکیب مواد و ابعاد ۲۲×۱۰۰×۴۳ سانتیمتر به قیمت ۷۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر عین‌الدین صادق‌زاده با تکینیک ترکیب مواد روی بوم و ابعاد ۲۰۰×۲۰۰ سانتیمتر متعلق به سال ۱۳۹۳ به قیمت ۱۸۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر اکبر میخک باتکنیک اکریلیک روی بوم در ابعاد ۱۵۲×۱۹۰ سانتیمتر در سال ۱۳۹۷ خلق شده است. این اثر تحت عنوان “سایه” است که ۴۲ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر فرامرز پیلارام نیز با تکینیک رنگ روغن و ورق طلا روی بوم و ابعاد ۱۳۰×۱۹۹ سانتیمتر به قیمت یک میلیارد تومان فروش رفت. این اثر نیز توسط خانواده هنرمند در حراج ارائه میشود.

اثر پرویز کلانتری نیز با تکینیک ترکیب مواد روی بوم و ابعاد ۷۰×۱۰۰ سانتیمتر به قیمت ۲۴۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر نصرالله افجه‌ای، به ابعاد ۲۳۸×۲۰۵ سانتیمتر و با تکنیک اکریلیک روی بوم به قیمت ۶۵۰ میلیون تومان فروش رفت.

مجسمه فلزی علیرضا آستانه به ابعاد ۶۰×۶۰×۲۴۰ سانتیمتر، متعلق به سال ۱۳۹۲ است که در در سال ۱۳۹۳ در سومین حراج تهران نیز ارایه شده است. این اثر به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان فروش رفت.

اثر دیگر حسین زنده‌رودی نیز با تکینیک رنگیزه گیاهی و اکریلیک روی بوم و ابعاد ۱۷۴×۲۱۲ سانتیمتر، متعلق به سال ۱۳۶۶ به قیمت ۳ میلیارد و دویست تومان فروش رفت. این اثر در مه ۲۰۱۹ در حراج ساتبیز پاریس ارایه شده است. این اثر متاثر از داخل گنبد های ایرانی تصویر شده است.

و اثر بعدی، متعلق به فرامرز پیلارام با تکینیک رنگ روغن روی بوم و ابعاد ۱۰۰×۷۰ سانتیمتر به فروش نرفت.

اثر بعدی متعلق به پرویز تناولی، به ابعاد ۷۵×۷۵×۱۹۶ سانتیمتر است، مربوط به سال ۱۳۸۶ که با متریال فایبر گلاس اجرا شده و شماره ۲ از تعداد ۲۰ نسخه است، که در نهایت به قیمت یک میلیارد تومان به فروش رفت.

اثر مهدی سحابی از مجموعه “ستون‌ها” با تکنیک ترکیب مواد روی چوب در ابعاد ۱۸×۳۳×۷۷ سانتیمتر که در سال ۱۳۸۰ خلق شده و در کتاب «مهدی سحابی، گزیده آثار ۱۳۲۲-۱۳۸۸» (ص ۱۰۴) به کوشش سارا سحابی و مجید سحابی، انتشارات نظر (۱۳۹۱) به چاپ رسیده است. این اثر نیز با برآورد قیمت ۷۰ – ۵۰ میلیون تومان، در نهایت به قیمت ۵۵ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر “بدون عنوان” از “مجموعه تهی فعال”؛ محمدحسین عماد در ابعاد ۶۰×۹۱×۱۰۴ سانتیمتر متعلق به سال ۱۳۹۸ که تک‌نسخه ای است، اثر بعدی بود که برای چکش خوردن توسط رضا کیانیان به روی صحنه آمد و با براورد قیمت ۴۰۰ – ۳۰۰ میلیون تومان، در نهایت به قیمت ۳۴۰ میلیون تومان فروخته شد و به دستان خریدارش رسید.

مجسمه فلزی تک‌نسخه ای از بهروز دارش در دوازدهمین دوره حراج تهران چکش خورد که نمونه مشابهی از این اثر برگزیده دومین دوسالانه مجسمه سازان معاصر ایران (۱۳۷۸) شده و در موزه ویتو مله ایتالیا نگهداری می شود. این اثر در ابعاد ۱۲۷×۲۵۰×۱۸۱ سانتیمتر؛ خلق شده در سال ۱۳۷۶ است که در نهایت به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان در دستان خریدار خود قرار گرفت.

اثری از منیر‌(شاهرودی) فرمانفرماییان با تکنیک آیینه‌کاری و نقاشی پشت‌شیشه روی گچ و چوب و برآورد قیمت ۱۲۰۰ – ۸۰۰ میلیون تومان در این رویداد چکش خورد که به قیمت یک میلیارد و صد میلیون تومان به فروش رفت.

“شماره ۷ (قالیچه بورچالی) از مجموعه فرش ایرانی” سمیرا علیخانزاده که با تکینیک چاپ دیجیتال روی پلکسی گلس، اکریلیک و آیینه روی فرش چسبانده شده روی تخته اجرا شده و در ابعاد ۲۱۷×۱۶۰ سانتیمتر چکش زده شد و به قیمت نهایی ۱۸۰ میلیون تومان به فروش رسید.

اثر “پرتره سهراب سپهری” متعلق به فرشید مثقالی با تکنیک ترکیب مواد روی بوم نیز پس از چند پیشنهاد در نهایت به قیمت ۱۵۰ میلیون میلیون تومان به فروش رفت.

اثر “گفت‌و‌گوی هزارساله” از کاظم چلیپا با ابعاد ۱۲۰×۱۰۰ سانتیمتر به قیمت ۳۸ میلیون تومان فرخته شد.

اثری از نصرت‌الله مسلمیان با براورد قیمت ۱۶۰ – ۱۲۰ میلیون تومان برای چکش خوردن به روی صحنه می آید و در نهایت به قیمت ۲۲۰ میلیون تومان به فروش میرود.

اثری از “مجموعه زندگی مقوایی” هنرمند مسعود کشمیری، که تکنیک آن اکریلیک روی بوم عنوان شده و به قیمت ۴۸ میلیون تومان فروخته شد.

هنرمند معاصر بعدی که اثرش چکش میخورد تارا بهبهانی است، اثری از وی متعلق به سال ۱۳۹۸، به قیمت ۳۲ میلیون تومان خریداری شد.

رضا کیانیان اثر دو‌لته‌ای منسوب به علی ندایی را در حالی چکش زد که این کار وی نیز به قیمت ۷۵ میلیون تومان توسط یکی از خریداران حاظر در این حراجی خریداری میشود.

محمود سبزی هنرمندی است که اثرش چکش خورد و به قیمت ۵۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثر نزار موسوی‌نیا به براورد قیمت ۴۰ – ۳۰ میلیون تومان به قیمت نهایی ۶۰ میلیون تومان توسط رضا کیانیان چکش زده شد.

اثری “از مجموعه عجیب‌تر از بهشت” هنرمند محمد طباطبایی نود و یکمین اثری است که به روی صحنه آورده شد. اثری که به قیمت ۴۸ میلیون تومان خریداری شد.

کریم نصر هنرمند بعدی این رویداد است که اثر دولته‌ای از وی به قیمت نهایی ۶۵ میلیون تومان فروخته شد.

اثر رنگ روغن روی بوم مسعود سعدالدین به قیمت صد میلیون تومان فروش رفت.

در ادامه اثری بدون عنوان هنرمند رکنی حائری‌زاده به ابعاد ۲۰۰×۲۰۰ سانتیمتر چکش خورد و به قیمت ۴۲۰ میلیون تومان خریداری شد.

نود و پنجمین هنرمند این دوره از حراج تهران هانیبال الخاص است که اثرش با برآورد قیمت ۲۰۰ – ۱۵۰ میلیون تومان به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان چکش خورد.

ادامه برنامه را حسین پاکدل اجرا کرد و اثر سعید صادقی هنرمند معاصر را چکش زد و به قیمت ۷۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثر اکریلیک روی بوم مهرداد محب‌علی نیز پس از چندین پیشنهاد از طرف خریداران حاظر در این رویداد به قیمت ۲۸۰ میلیون تومان خریداری شد.

“آخرین وسوسه” مهدی کرم‌پور با ابعاد ۱۹۵.۵×۱۱۰ سانتیمتر به چکش حسین پاکدل سپرده شد و در نهایت به قیمت ۶۰ میلیون تومان به دست یکی از خریداران حراج تهران رسید.

رضا کیانیان هنرمند بعدی این رویداد است که اثری از وی تحت عنوان “دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می‌رود” با تکنیک دیجیتال آرت ارائه شده است و به قیمت ۶۵ میلیون تومان فروخته شد و در دستان خریدارش قرار گرفت.

“محراب”، عنوان اثری از واحد خاکدان است که به قیمت ۴۶۰ میلیون تومان به فروش رفت.

“دگردیسی”، عنوان اثر امیرمسعود اخوان‌جم است که به قیمت ۸۵۰ میلیون تومان خریداری شد. نسخه دیگر این اثر در دوسالانه ونیز ارائه شده است.

مجسمه فلزی ژازه تباتبایی اثری است که توسط پاکدل چکش خورد و به قیمت ۳۰۰ میلیون تومان خریداری شد.

پس از وی اثر تک نسخه ای بیتا فیاضی در ابعاد ۵۰×۸۰×۲۷۵ سانتیمتر به قیمت ۱۱۰ میلیون تومان به فروش رفت.

و اثر بعدی این رویداد متعلق به بهداد لاهوتی بود که پس از چندین پیشنهاد خرید در نهایت به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان توسط حسین پاکدل به فروش رفت.

کوروش گلناری با اثری تحت عنوان “الهه قرون از مجموعه سلاطین” در این رویداد حضور دارد که اثر به قیمت ۱۷۰ میلیون تومان به فروش رفت.

“زنده آگاه”؛ عنوان اثر هنرمند معاصر پویا آریان‌پور است که چکش خورد و به قیمت ۷۵۰ میلیون تومان در دستان خریدار اثر قرار گرفت.

“غسل بتان یک چشم” اثر یحیی گمار به صورت دو‌لته‌ای، هر لت ۳۷×۱۲۰×۲۵۹ سانتیمتر، در مجموع ۳۷×۲۴۰×۲۵۹ سانتیمتر نیز به قیمت ۶۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثر بعدی به خسرو حسن‌زاده تعلق دارد. اثری بدون عنوان با تکنیک چاپ روی مقوا چسبانده شده روی بوم که فروخته نشد.

حسین شاه‌طاهری هنرمند بعدی این رویداد است که اثرش در نهایت به قیمت ۶۵ میلیون تومان به فروش رفت.

اثری از منصور قندریز به حراج گذاشته شد و به قیمت ۸۰۰ میلیون تومان به فروش رفت.اثر حاضر در کتاب «گزیده آثار منصور قندریز ۱۳۴۴-۱۳۱۴؛ از آفتابی به آفتاب دیگر» (ص ۹۱) به کوشش رویین پاکباز، انتشارات نظر (۱۳۹۸) به چاپ رسیده است.

اثری “بدون عنوان” از عبدی اسبقی با تکنیک اکریلیک روی بوم در ابعاد ۱۲۰×۱۵۰ سانتیمتر با چکش حسین پاکدل به قیمت ۳۸ میلیون تومان فروخته شد.

اثر رضوان صادق‌زاده با برآورد قیمت ۷۰ – ۵۰ میلیون تومان ارائه شد که به قیمت ۱۱۰ میلیون تومان به فروش رفت.

مهدی حسینی با اثری “بدون عنوان” در این رویداد حضور یافت و اثرش به قیمت ۸۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر دیگری از حسین زنده‌رودی، که این اثر با گواهینامه آقای حسین زنده‌رودی ارایه می‌شود با تکنیک ترکیب مواد روی مقوا به روی صحنه آمد و به قیمت ۲۸۰ میلیون تومان فروخته شد.

رضا درخشانی هنرمند دیگر این رویداد است که اثرش به قیمت ۷۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

اثر ۱۷۰×۱۷۰ سانتیمتری همایون سلیمی به قیمت ۵۵ میلیون تومان فروخته شد.

اثر “بدون عنوان” حسین خسروجردی نیز به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان فروخته شد.

آخرین اثری که در دوازدهمین دوره حراج تهران چکش خورد متعلق به عباس کیارستمی بود. اثری که در کتاب «پنجره ای رو به حیات» به کوشش عباس کیارستمی (ص ۲۷) انتشارات نظر (۱۳۹۰) به چاپ رسیده است. این اثر با تکنیک چاپ عکس روی بوم و ابعاد ۲۱۰×۱۴۰ سانتیمتر؛ خلق شده در سال ۱۳۸۷ به صورت تک‌نسخه ای در این رویداد حضور داشت که در نهایت به قیمت ۳۰۰ میلیون تومان در دستان خریدار خود قرار گرفت.

دوازدهمین دوره از حراج تهران نیز با مجموع فروش ۳۱ میلیارد و ۷۱۷ میلیون تومان به کار خود پایان داد.

 

تهیه و تنظیم: تیم خبرنگاران گالری آنلاین

بدون دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید و برای جستجو وارد شوید

سبد خرید